Auto foto orientēšanās
Melnā kabrileta medības '22

 

1. Pasākuma mērķi un uzdevumi:

1.1. Sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā apskatīt skaistus dabas, aktīvās atpūtas un kultūrvēsturiskos apskates objektus vairākās Latvijas pilsētās.

1.2. Popularizēt auto foto orientēšanos braukšanu kā aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

1.3. Sniegt iespēju dalībniekiem labi pavadīt laiku gan ģimenes, gan draugu lokā.

2. Dalībnieki:

2.1. Pasākumā drīkst piedalīties ikviens.

2.2. Komandu veido 2 līdz 5 dalībnieki.

2.3. Komandas pieteikums tiek iesniegts kopā ar noteikuma lapu, pieteikumā tiek norādīts komandas nosaukums, komandas dalībnieku skaits, instagram un tiktok username, un kā saznāties vienu no komandas dalībniekiem (e-pasts, tel. nr, vai soc tīklu profils.)

2.4. Dalībnieki līdz 12. gadu vecumam drīkst piedalīties tikai vecāku vai aizbildņa uzraudzībā.

2.5. Dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā.

2.6. Komanda, piesakot sevi dalībai pasākumā, apliecina, ka vismaz vienam no komandas ir derīga B kategorijas auto vadītāja apliecība.

2.7. Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var neieskaitīt komandas rezultātu, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī ja tiek atklāti, bojāti vai slēpti foto orientēšanās punkti. 

3. Pasākuma vieta un laiks:

Foto orientēšanās ”Melnā kabrioleta medības '22” norisināsies 17.07.2022, 24.07.2022, 31.07.2022, 07.08.2022.

4. Pasākuma organizatori:

4.1. Pasākumu organizē Misters X ar draugu palīdzību. Uzzini vairāk par Misteru X - Blogā, Instagramā, TikTokā, Facebookā.

5. Pieteikšanās un reģistrēšanās:

5.1. Komandas savu dalību piesaka iesūtot atbildes uz katra posma uzdevumiem, sūtot e-pastu uz mistersx@mistersx.com, sūtot pieteikumu jānorāda komandas nosaukumu, dalībnieku skaitu, komandas kapteiņa vārdu un veidu kā sazināties ar vienu no komandas dalībniekiem (tiktok, instagram, e-pasts vai telefona nr. 

5.2. Komanda ir pieteikta, ja tiek iesūtīt e-pasts ar uzdevumu izpildi.

5.3. Pasākuma dienā dalībnieks un atbildīgais par nepilngadīgo pieteikumā atzīmē, ka ir iepazinies ar nolikumu un apņemas to ievērot, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savu un savas komandas nepilngadīgo dalībnieku veselības stāvokli, apņemas ievērot pasākuma nolikuma prasības, necelt pretenzijas par traumām vai ekipējuma bojājumiem, ja tādi radušies paša dalībnieka vainas dēļ. Dalībnieki, apliecina, ka ievēros visus ceļu satiksmes noteikumus un ekipējuma (aizsargķiveres riteņbraucējiem) prasības, uzņemas pilnu atbildību par savu un savu nepilngadīgo bērnu drošību.

5.4. Dalība pasākumā ir bez maksas.

6. Obligātais inventārs:

6.1. Komandas obligātais inventārs:

  • mehānisks transporta līdzeklis;
  • vismaz 1 mobilais telefons ar uzlādētu bateriju un brīvu atmiņu.

6.3. Auto foto orientēšanās dalībniekiem ieteicamais inventārs uz komandu – mašīnas aptieciņa, trijstūris, rezerves ritenis un instrumenti, lai to nomainītu.

6.4. Auto foto orientēšanās dalībniekiem pasākumā atļauts piedalīties ar jebkādu mehānisku transporta līdzekli braukšanas kārtībā.

6.5. Komandas kapteinim ir jābūt līdzi uzlādētam mobilajam telefonam saziņai ārkārtas situāciju gadījumā.

7. Pasākuma gaita:

7.1. Dalībniekiem katr aposma dienā 12:00 instagram storijā ir pieejama uzdevumu lapa, karte ar kontrolpunktiem, kuros jānofotografējas, jautājumi uz kuriem jāsagatavo atbildes

7.2. Kartē atzīmētajos punktos komanda meklē objektus, kas redzami attēlu lapā vai kartē

7.3. Atrodot objektu, tas ir jānofotografē, fotogrāfijā ir jābūt redzamam objektam, vienam komandas dalībniekam (ja komandā ir 2 dalībnieki), diviem komandas dalībniekiem (ja komandā ir 3 dalībnieki), trim komandas dalībniekiem (ja komandā ir 4 dalībnieki), četriem komandas dalībniekiem (ja komandā ir 5 dalībnieki) pieciem komandas dalībniekiem, un fotogrāfijā jābūt redzamam arī objektam, kas norādīts kartē un foto lapā.

7.4. Kontrollaiks – līdz 17:00 jāiesūta atbildes uz jautājumiem un fotogrāfija e-pastā.

7.5. Komandai finišējot pēc kontrollaika beigām, tā netiek vērtēta.

7.7. Pēc finiša laika fiksēšanas, komandas kapteinis nonosūta organizatoriem fotogrāfijas, kas norādītas uzdevumu lapā.

8. Starts:

8.1. Visiem spēles interesentiem pasākuma dienā 12:00 ir pieejams PDF ar uzdevumiem, kas meklējams instagram profila storijā ŠEIT.

9. Finišs:

9.1. Pasākumā uzvar komanda, kas iekļāvusies kontrollaikā un savākusi visvairāk punktus.

9.2. Vienāda rezultāta gadījumā tiks vērtēts komandu finiša kontrollaiks, un uzvaru iegūst komanda, kas veikusi distanci īsākā laikā.

9.3. Komanda, kas neiekļaujas kontrollaikā, netiek vērtēta.

9.4. Komanda finišē pilnā sastāvā.

10. Vērtēšana:

10.1. Komandas tiek vērtētas pēc pareizi atrasto kontrolpunktu daudzuma, pareizajām atbildēm uz jautājumiem un citiem vērtēšanas parametriem.

10.2. Ja kādai komandai sakritīs pareizi atrasto kontrolpunktu daudzums, tad vērā tiks ņemts finiša laiks.

11. Apbalvošana:

11.1. Uzvarētāju apbalvošana notiek pēc visu posmu norises. Precīzs apbalvošanas laiks un vieta tiek paziņots komandas kapteinim.

11.2. Protesti un iebildumi iesniedzami 30 minūšu laikā pēc finiša e-pastā. Protesta un iebildumu gadījumā tiek izskatīts tikai viena komandas pārstāvja viedoklis. Protesti un iebildumi pēc minētā laika beigām netiek izskatīti.

11.3. Tiek apbalvots katra posma uzvarētājs.

12. Drošības pasākumi:

12.1. Dalībniekiem pasākuma laikā obligāti jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi.

12.2. Visiem pasākuma dalībniekiem ir jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma laikā. Katrs komanda ir atbildīga par apkārtējo vidi. (Sods par vides piemēslošanu – diskvalifikācija no spēles)

12.3. Velo foto orientēšanās dalībniekiem obligāti jālieto drošības jostas.

12.4. Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.

12.5. Par medicīniskās palīdzības nepieciešamību pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (113).

12.6. Komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā.

13. Atbildība:

13.1. Reģistrējoties dalībai pasākumā, katrs dalībnieks vai atbildīgais par nepilngadīgajiem apliecina, ka ir iepazinies ar pasākuma nolikumu, tehniskajām prasībām un pasākuma organizatoru norādījumiem, kā arī ir atbildīgs par nepilngadīgajiem dalībniekiem (ja tādi ir).

13.2. Organizatori šī nolikuma pārkāpuma gadījumā ir tiesīgi diskvalificēt dalībnieku komandu.

14. Nolikuma izmaiņas:

14.1. Pasākuma organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas pasākuma nolikumā un pasākuma gaitā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).

15. Fotografēšana:

15.1. Ar ierašanos pasākumā ikviena persona apliecina, ka viņam nav iebildumu, ka viņš tiks fotografēts vai filmēts un bildes vai video var nonākt sociālajos tīklos vai masu medijos.